Kaalo en onderwijs

Kaalo is een Somalische locale NGO, gevestigd in Garowe, Puntland. Somalië. Kaalo is betrokken bij zowel hulp als ontwikkeling. Sinds 1992 heeft Kaalo tientallen onderwijsprojecten in Puntland uitgevoerd. Ook nu is Kaalo betrokken bij allerlei onderwijsprojecten, uiteenlopend van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie tot en met de Universiteit van Puntland. De financien zijn afkomstig van de Somalische diaspora, internationale fondsen, Kaalo en de plaatselijke gemeenschap.

Kaalo en Hivos Nederland financierde en implementeerde gezamenlijk een zes maanden cursus voor kwetsbare vrouwengroepen, minderheden en gemarginaliseerde HH die de kosten voor de studie niet op konden brengen gedurende de studie periode. Er waren 16 vrouwen die de kans kregen waarvan 12 door Hivos Nederland gefinancierd werden en 4 door Kaalo NGO.

Uitgevoerde activiteiten:

 • Kaalo nodigde geschikte vrouwen met een High School diploma tot een zes maanden durende beroepscursus in kantoor management, eenvoudig boekhouden, Engels en computer applicaties aan de Puntland Universiteit binnen de criteria van selectie.
 • Er waren meer dan 27 vrouwen die aan het examen deelnamen. De bovenstaande 16 werden geregistreerd door Kaalo en PSU academische sector.
 • Kaalo en PSU huurden toen de benodigde leraren voor deze korte cursus.
 • Op 1 maart 2007, de eerste van de maart – oktober groep vrouwelijke studenten met academische beursen werden toegelaten. Een zes maanden beroepstraining in kantoor management, eenvoudig boekhouden, Engels en computer applicaties werd gestart
Studenten in het klaslokaal
Studenten in het klaslokaal
 • Kaalo heeft een lobby en pleitbezorging om banen te vinden nadat zij de cursus hadden gehaald, het resultaat daarvan was dat de Burgemeester en sommige van de lokale en Internationale organisaties zich verplichten voelden om voor deze vrouwelijke studenten banen te creëren. Vanuit de zakelijke gemeenschap is er ook interesse getoond.
 • De tussentijdse examens zijn geweest en slecht twee deelnemers zijn gezakt.

Doelstellingen van deze cursussen:

 • Aan te bieden en bieden van de gemarginaliseerde minderheidsgroepen korte termijn cursussen van kantoorvaardigheden en kennis. En een mogelijkheid van het creëren van banen te vinden door de invoering van beroepsopleidingen en vaardigheden enz.

Outputs:

 • Kwetsbare en gemarginaliseerde vrouwen verdiend beroeponderwijs in Bureauvaardigheden opleidingen
 • Toezeggen van werkgelegenheid in de plaats.
 • Goede score van tussentijdse examens weerspiegeld
 • Belangenbehartiging en lobby van de kwetsbare vrouwen zal worden voortgezet.

Aanbevelingen:

 • Een groot aantal van de bovengenoemde groepen proberen een kans als deze te krijgen,en zowel de gemeenschap als de lokale overheid doen aanbevelingen inzake de uitbreiding en voortzetting van deze korte cursussen en vonden diverse gebieden ter bevordering en ontwikkeling van onderwijs voor vrouwen..
 • Er zijn ook een groot aantal van de vrouwen die analfabeet zijn en hebben het aanbod van alfabetisering en beroeponderwijs trainingen nodig.
Scroll to Top