Huizen in Budunbuto

Stichting Kaalo Nederland heeft samen met Wilde Ganzen en talrijke andere Nederlandse fondsen in Puntland in twee fasen 24 woningen gebouwd voor de meest kansarme gezinnen van het dorp Budunbuto. Hierbij gaat het voornamelijk om alleenstaande moeders met kinderen en de armste gezinnen van het dorp.

Van hut naar huis

Ook werkt Kaalo aan het verbeteren van watervoorzieningen door putten te graven waar die er nog niet zijn. Daardoor krijgt de bevolking toegang tot vers drinkwater.

Door deze basisvoorzieningen krijgt de kansarme bevolking gelegenheid hun leven en de regio op te bouwen. Deze projecten worden gefinancierd door bijdragen van ontwikkelingsorganisaties, fondsen en particuliere donateurs.

Poster:

Scroll to Top