Kaalo Nederland

Welkom op de site van de Stichting Kaalo Nederland

Verslag bijzondere bijeenkomst in Hardenberg

28 januari 2012, Evenementenhal Hardenberg

Dag georganiseerd door Stichting Kaalo Nederland in samenwerking met Stichting 2015, Wilde Ganzen en SamSamWater.

Thema van de dag rond het milleniumdoel 7 “Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken”.

De voorzitter en was Frank Tas. Hij stelde de sprekers voor aan het publiek en deed suggesties om een gesprek met elkaar opgang te brengen tijdens de discussie.

Er werden presentaties gehouden door:

 1. Introductie van de dag door Abdisalam Ali over de geschiedenis en samenwerking van de verschillende stichtingen waaronder Wilde Ganzen bij het opbouwtraject in Budunbuto in Puntland, Somalië. Van Waterreservoirs tot 24 nieuwe stenen huizen en een school. Streven is dat alle meisjes naar school gaan, maar ook de herderskinderen.
  Er werd een korte film vertoont over de geschiedenis en ontwikkeling van de projecten in Budunbuto tussen 2005 en 2012. De directeur van Kaalo Nederland uit Somalië was niet aanwezig, omdat er geen visum mogelijk was.
 2. De samenwerking tussen Wilde Ganzen en Stichting Kaalo door Johanne van Dijk. Ze vertelde over de jarenlange, vertrouwde samenwerking tussen de Stichting Kaalo en Wilde Ganzen. Ze zijn met vele projecten aan elkaar verbonden. Johanne van Dijk vertelde over de tv spotjes die Wilde Ganzen met regelmaat op de televisie brengt om aandacht te geven aan de projecten die de stichting ondersteunt met financiële bijdrage. Zo genereren zij geld voor het fonds via de Nederlandse gemeenschap.
 3. Wat doet en is Stichting 2015 door Anja van den Dolder. Ze vertelde over de ontstaansgeschiedenis van Stichting 2015. De stichting is ontstaan in de gemeente Hardenberg. De organisaties en gemeenschap van Hardenberg slaan de handen ineen om de verschillende Millenniumdoelen mee te helpen bereiken in 2015. De powerpoint presentatie liet zien welke acties er allemaal al ondernomen zijn om het fonds te kunnen steunen. Met zorg wordt er elk jaar gekeken welk project in aanmerking komt om te steunen met financiering. Dit jaar werd gekozen voor het ‘Berkad’ project van Stichting Kaalo Nederland en Wilde Ganzen. De ontwikkeling van de berkads en de training van de mensen in het dorp hoe deze berkads te gebruiken en te onderhouden in de toekomst is een belangrijk punt. Als de nazorg en verslaggeving, de rapportages goed verzorgd zijn is dit een goed teken om het project te steunen. De heer Ge Harmsen coördinator bij Unicef benadrukte nog eens het belang van een zorgvuldige rapportage naar de stichtingen toe en het aandeel wat de (politieke) gemeente in Somalië heeft in het onderhouden een stabiel maken van het project. en natuurlijk voor alle ander projecten rond het dorp en Puntland. Abdisalam Ali verzekerde dat er meerdere kringen binnen Somalië zijn die er voor zorgen dat het project ook in de toekomst zijn doel zal houden. Vers en schoon drinkwater uit de berkads. Er werd vannuit het publiek de vraag gesteld of er nou gemeentebesturen bestaan in Puntland die het project kunnen bewaken en controleren. Dat blijkt, maar misschien anders dan in Nederland. Interessant ze naast elkaar te leggen en te bekijken.Wat betreft de nazorg en slagen van het project met de waterbekkens zijn een aantal vrouwen en mannen getraind om uitleg te geven aan de bewoners van het dorp hoe met de berkads om te gaan. Dit om toch zeker 5 jaar na het in gebruik nemen van de bekkens verzekerd te zijn dat iedereen schoon drinkwater blijft krijgen.
 4. Uitreiking van de cheque van 50.000 door Stichting 2015 aan Stichting Kaalo Nederland en Wilde Ganzen om het project mogelijk te maken. Abdisalam Ali nodigde de alle betrokken stichtingen uit om samen de cheque in ontvangst te nemen en bedankt iedereen voor het steunen van alle projecten tot nu toe in Somalië. Ook werd er de vlag overhandigd van stichting 2015. Zal hij smelten in de zon? De vlaggen van de stichtingen worden gefotografeerd bij het project in Budunbuto. Dit is bedoeld voor het archief van de stichtingen. De resolutie (200 tot 300 dpi) van de foto wordt op prijs gesteld. Dus liefst met een goede camera en een stille hand.
 5. Presentatie gehouden door Sander de Haas van Stichting SamSamWater over de werking en de oplossingen en verbeterpunten van de berkad’s, waterreservoirs. De powerpointpresentatie verduidelijkte het te verbeteren dak van de reservoirs. Met gebruik van het dak wordt het opwekken van condens bewerkstelligd en dan wordt het water langs de filters de schone bekkens ingeleid.

Fundraising en Wilde Ganzen door Rachida Boukhris.

Zij kon helaas niet aanwezig zijn, vanwege haar kindje dat ziek was. Johanne van Dijk verving haar. Ze vertelde hoe de fundraising tot stand komt door verdubbeling van het bedrag door de stichting. Bijvoorbeeld d.m.v van acties op scholen en inzamelen onder de mensen wordt een bedrag verkregen wat weer wordt aangevuld uit de fondsen van de stichting.

Vragen uit het publiek.

Hoe het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Een bedrag van € 65.000.

Voornamelijk door in te zamelen onder de Somalische gemeenschap in Nederland, maar al valt zeker te denken aan inzamelen onder de rest van de nederlandse bevolking.

Bijvoorbeeld het project bekendheid geven op scholen. Een school adopteert het waterproject van Budunbuto bijvoorbeeld voor een jaar. En houdt een sponsorloop of fancyfair.

Om nog meer bekendheid aan dit waterproject te geven, wordt er een sponsorfilm ontwikkelt.

Deze zal verspreid worden onder de verschillende netwerken in Nederland en Somalië.

Denk aan internettelevisie, de inzet van social media als Facebook, Linked In en via de stichtingen die in Hardenberg aanwezig waren. Het schrijven van artikeltjes in plaatselijke kranten. In uw buurtkrant bijvoorbeeld. Een voorbeeld is dichtbij.nl

De film is ook bedoeld om de voortgang van de projecten van Kaalo Nederland en Wilde Ganzen in beeld te brengen. Voor algemene vertoning op scholen en internet en het archief van stichting Kaalo Nederland en Wilde Ganzen.

De bijeenkomst is goed bezocht. Uit Hardenberg zelf waren minder mensen aanwezig. Zeg maar de bevolking van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Dat zou wel fijn zijn geweest. Ook voor stichting 2015 zelf, omdat zij dit project steunen met de gemeente van Hardenberg in de rug.

Maar de hele dag door kwamen mensen binnendruppelen en de sfeer was geweldig en warm. Goed te zien dat uit heel Nederland de mensen van Somalische afkomst zich inzetten voor hun land, familie en vrienden. De dag was een heuse beleving.

 

Dank!

Belangrijke punten:

 • Regelmatige rapportage voor tijdens en na de ontwikkeling van het project aan de betrokken stichtingen.
 • Er op toezien dat de projecten bewaakt zijn en verzorgd worden, ook lang na de afronding van de bouw van de bekkens.

– Een foto van de vlag van Stichting 2015 op de plek van het project. Voor het archief van de Stichting en de website.

– Inzamelen van het resterende bedrag via verschillende kanalen.

– Bekendheid geven aan het project via social media en plaatselijke buurtkranten.

 • Scholen zoeken die het project kunnen adopteren.
 • Aanpassing website van Stichting Kaalo. Belangrijk is een video plug in en goede foto portfolio online.

Vlnr:

De uitreiking van de cheque door Stichting 2015
Vlnr: Ge Harmsen, Anja van den Dolder, Sander de Haas, Abdisalam Ali, Johanne van Dijk en

Reacties gesloten.