Wie zijn wij?

Stichting Kaalo Nederland

Stichting Kaalo Nederland werkt -sinds 1995- samen met lokale organisaties aan duurzame ontwikkelingsprojecten tbv de bevolking van de deelstaat Puntland in Somalië. Kaalo Nederland is een organisatie van Nederlandse Somaliërs.

Bestuur

  • Ahmed Awed Voorzitter
  • Shamsa Mire Vice-voorzitter
  • Abdisalam Ali Penningmeester

Projectcoördinatie

De heer Abdisalam Ali – Admiralengracht 107 2h – 1057 ET Amsterdam

ANBI

Stichting Kaalo Nederland heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bankrekening: NL91 INGB 0000 416937

RSIN – Fiscaal nummer: 8043.27.191

Kamer van Koophandel nr. 41159388

Beloningsbeleid

Kaalo Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden verrichten hun werk sinds de oprichting vrijwillig. De gemaakte onkosten worden (deels) gedeclareerd bij de stichting. In een deel van 2017 verrichtte een van de bestuursleden tijdelijk een uitvoerende functie en ontving hier een beloning voor.

 

Scroll to Top